banner

önümleri

 • Furukawa F22-C Hydraulic Breaker Seal Kits For Accumulator

  Akumulýator üçin Furukawa F22-C Gidrawlik döwüji möhür enjamlary

  Akkumulýator eziji çekiç funksiýasyny hem güýçlendirýär.

  Içerki azot gazy bilen doldurylan akkumulýator, öňki zarbany energiýany we porşini uranymda, çekiçden peýdalanmakdyr, indiki zarba urýan wagty şol bir wagtyň özünde iş taşlaýyş ukybyny ýokarlandyrar. çekiçiň özünde akkumulýator zarbasynyň energiýasy ýetmezçilik edýär. Bu eziji maşynyň güýjüni artdyryp biler.

 • Face Seal For BLT 190G

  BLT 190G üçin ýüz möhüri

  Çekýän çekiçiň ugrukdyryjy klapany ýokary takyklyk bölegi.Häzirki wagtda Hytaýda öndürip biljek öndürijiler az, şonuň üçin bahasy pes däl.

  Ekskawatoryň eziji çekiçini yzyna öwürmek üçin köp sanly material bar.Müşderiler saýlananda ilki bilen haýsy materialyň ýasalandygyny soramalydyrlar, sebäbi bu ýokary takyklykdyr we kemçilikli önümler çekiçiň ähli böleklerini ýasap biler, şonuň üçin ýokary hilli önüm satyn almak isleýäris.