banner

önümleri

 • SOOSAN Shock Absorber For Hydraulic Breaker Hammer

  Gidrawlik döwüji çekiç üçin SOOSAN şok sorujy

  Döwüji çekiç amortizatory, çekiç döwmek üçin ulanylýan bölekdir.Onuň esasy roly titremäni we köýnegi azaltmak, şeýle hem çeňňegiň roluny ýerine ýetirmekdir, çekiçiň ezilmegi işinde kembaha garalmaz.Artykmaç titremäniň we sesiň işleýiş prosesinde eziji çekiçiň öňüni almak we ezýän çekiçiň işini has aňsatlaşdyrmak üçin, ezýän çekiçiň siňdiriş bloky ezýän çekiçiň işi bilen netijeli hyzmatdaşlyk edip biljek aýrylmaz bölekdir. gowy tamamla.

 • Frukawa F12 HB10G Hammer Diaphragm 140 X 40

  Frukawa F12 HB10G Hammer diafragma 140 X 40

  Esasan gidrawlik ýagy we azody izolýasiýa edýän akkumulýatoryň möhüm bölegi.Diafragmanyň daş ýüzünde mat gurluşy, ýokary temperaturada ajaýyp fiziki häsiýetleri, ýokary ýyrtyk garşylygy, ýagyň ajaýyp garşylygy, himiki garşylygy we çydamlylygy bar.

 • HNBR Hydraulic breaker hammer MSB 550 MSB600 240×63 Diaphragm

  HNBR Gidrawlik döwüji çekiç MSB 550 MSB600 240 × 63 Diaphragma

  Esasan gidrawlik ýagy we azody izolýasiýa edýän akkumulýatoryň möhüm bölegi.Diafragmanyň daş ýüzünde mat gurluşy, ýokary temperaturada ajaýyp fiziki häsiýetleri, ýokary ýyrtyk garşylygy, ýagyň ajaýyp garşylygy, himiki garşylygy we çydamlylygy bar.