banner

Sergi

Sergi

Şereketimiz, Xuzhou sergisi, Şanhaý BAuma sergisi we Çangşa sergisi ýaly köp sanly sergä gatnaşdy.Sergi elektrikleşdirmegiň, intellektiň we pilotsyz gurluşyk tehnikasynyň täze tendensiýasyny görkezýän gurluşyk tehnikasy bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.

Sergi1

Gurluşyk tehnikasynyň sergisiniň gülläp ösmegi, aşaky müşderileriň geljek ýyl gurluşyk tehnikasy islegine bolan ynamyny görkezýän pudagyň ýokary gülläp ösmegini hasam tassyklady.Mundan başga-da, kärhanalaryň bazardaky ynamyny artdyrar.