Gidrawlik döwüji möhür toplumy
Oturgyç akkumulýator möhür toplumy
Yzky kelle möhür toplumy

Biz hakda

Biz esasan dürli kärhanalar üçin möhürleri gözlemek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýarys.

 • Hovoo, Beilite eziji çekiçiň iň uly agenti we Hytaýda BKS-nyň ýeke-täk bellenen wekili.

  Biz kim

  Hovoo, Beilite eziji çekiçiň iň uly agenti we Hytaýda BKS-nyň ýeke-täk bellenen wekili.

 • Biz esasan dürli kärhanalar üçin möhürleri gözlemek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýarys.

  Önümlerimiz

  Biz esasan dürli kärhanalar üçin möhürleri gözlemek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýarys.

 • Hovoo, ýokary derejeli önümleri hödürleýän, sizi tapawutlandyrýan ynamdar hyzmatdaşyňyz, dogruçyl işiňiz.

  bilen habarlaşyň

  Hovoo, ýokary derejeli önümleri hödürleýän, sizi tapawutlandyrýan ynamdar hyzmatdaşyňyz, dogruçyl işiňiz.

biz hakda
Hovoo hakda

Biziň kompaniýamyz Nanjingde ýerleşýär, meýdany 1000 inedördül metrden gowrak, seýilgäh gurşawy ajaýyp.Häzirki wagtda kompaniýanyň dürli ugurlary dolandyrýan 45 işgäri bar.Hovoo, Beilite eziji çekiçiň iň uly agenti we Hytaýda BKS-nyň ýeke-täk bellenen wekili.

has giňişleýin gör