banner

önümleri

 • WOSERLD HC25 gaýa burawy üçin möhür enjamlary

  WOSERLD HC25 gaýa burawy üçin möhür enjamlary

  Çalt jikme-jiklik Ölçeg Özleşdirilen gelip çykyş ýeri, Hytaý markasynyň ady HOVOO Model belgisi HC25 Ölçeg standart nusgasy Elýeterli material PU PTFE HNBR we ş.m. şahadatnamasy ISO9001 OEM günde 100 kuwwatlylygy kabul edýär Reňk gyzyl, gara, sary MOQ 1set paket plastik haltalar, karton guty Eltip beriş wagty 1-7 gün Önümiň tanyşdyrylyşy Möhür toplum köp önümi, dürli materiallary, dürli funksiýalary we dürli reňkleri öz içine alýar.Bizde ...
 • Boksly nitril silikon kauçuk Assortment O-ring NBR abatlaýyş toplumy o-halka toplumy gutusy

  Boksly nitril silikon kauçuk Assortment O-ring NBR abatlaýyş toplumy o-halka toplumy gutusy

  Esasy jikme-jiklikler Ölçeg düzülen ýeri Guangdong, Hytaý markasynyň ady HOVOO Model belgisi standart material nbr Gatylygy 90 ~ 96shore Maks basyşy 40MPa Mysal mugt sertifikat ISO9001 Reňk gara açar söz halkasy Hyzmat Gowy hyzmat Aýratynlyk möhürleme ýerine ýetiriş Ulanyjy ekskawator mehaniki abatlaýyş artykmaçlyk Düşündiriş O halkalar, maşyn dizaýnynda ulanylýan iň köp ýaýran möhürlerden biridir, sebäbi olar ...
 • CAT 315D ekskawator gidrawlik silindrli gollary bejermek möhür enjamlary

  CAT 315D ekskawator gidrawlik silindrli gollary bejermek möhür enjamlary

  Çalt jikme-jiklikler Boom silindri, ARM silineri, çelek silindrli möhür toplumy üçin dürli modeller. Track Adjuster Seal Kit.Beýleki bölekleriň modelleri hem üpjün ediji.Biz bilen habarlaşyň !!Haryt maglumatlary Bölümiň ady Gidrawlik silindrli gol möhür kitaby markasy HOVOO şahadatnamasy ISO9001 Model 315D Ölçeg standart ölçegi ýa-da ýörite ölçeg reňki Gara goňur sary we has köp material NBR + FKM + PTFE + PU gatylygy 70degree-95degree basyş 0 ~ 0.05Mpa Temperatura -35 ~ 220 ° C Aýratyn ýagy çydamly, ýylylyga ...
 • gaýa çekiç Gidrawlik döwüji BEILITE BLT100 möhür toplumy

  gaýa çekiç Gidrawlik döwüji BEILITE BLT100 möhür toplumy

  Möhür toplumy Belite ezýän çekiç üçin ýörite işlenip düzüldi.“Beilite” seriýaly eziji çekiçde talap edilýän ähli möhürleýji önümleriň toplumyny çalşyp bolar。 Çalt jikme-jiklikler Gelip çykan ýeri Guangdong, Hytaý markasynyň ady HOVOO Model belgisi BEILITE 100 Programma çekiç döwüjiniň görnüşi Möhür toplumynyň reňki Dürli MOQ 1 toplumy PU, PTFE, HNBR, FKM hyzmaty 24 sagadyň dowamynda jogap bermek 1-7 günlik şahadatnama ISO9001 Howa / Ekspress / Deňiz arkaly eltip bermek ...
 • X şekilli halka möhür dört halka

  X şekilli halka möhür dört halka

  Esasy jikme-jiklikler Ölçeg standart ölçegler Gelip çykan ýeri Hytaý markasy HOVOO Önümiň ady standart X-halka X şekilli möhür dört halka materialy HNBR Reňk gara gatylyk 70-90 kenar amaly senagat artykmaçlygy Uzak iş ömri paketi PE plastik halta şahadatnamasy ISO 9001 standart ýa-da standart däl OEM Adaty görnüşli tegelek gaplama we gowşuryş gaplama maglumatlary 1. Içki gaplama: Plastiki halta + Daşarky gaplama: Karton guty 2. Agaç gaplara gaplanan ...
 • Frukawa F12 HB10G Hammer diafragma 140 X 40

  Frukawa F12 HB10G Hammer diafragma 140 X 40

  Çalt jikme-jiklikler Hytaýyň gelip çykyş ýeri ISO9001 Model belgisi F12 HB10G material HNBR üpjünçilik ukyby Günde 200 bölek / bölek Gaplamak we eltip bermek bahasy Gepleşikli gaplama jikme-jiklikleri PP sumkasy, gowşuryş wagtynyň daşynda karton guty Paýment töleg şertlerinden 3-7 gün soň Western Union, RMB , T / T we ş.m. Port guanç Guangzhouou ýa-da Şanhaý Bu akkumulýatoryň möhüm bölegi, esasan gidrawlik ýagy we azody izolýasiýa edýär.Diafragmanyň üstü h ...
 • Gidrawlik porşon basgançakly möhür PTFE / PU slaýd halkasy

  Gidrawlik porşon basgançakly möhür PTFE / PU slaýd halkasy

  Çalt jikme-jiklikler Tehniki maglumatlar basyşynyň temperaturasy Süýşmegiň tizligi Orta standart ≤60 MPa -45… +200 ≤ ≤15 m / s mineral ýag esasly gidrawlik suwuklyklar, zordan ýanýan gidrawlik suwuklyklar, suw, howa we başgalar.Material O-halka Slaýd halkasy Standart NBR PTFE-bürünç ýörite (haýyş boýunça) FKM PTFE-uglerod gurnama ölçeg tablisasy Metrik Ölçeg d h9 D H9 L +0.2 O d1 C≥ R1≤ 4 ~ 18 d + 4.9 2.2 1.8 2 0.4 8 ~ 25 d + 7.3 3.2 2.65 2 0.4 19 ~ 150 d + 10,7 ...
 • Ekskawator Gidrawlik porşenli möhür SPGW porşen möhür halkasy

  Ekskawator Gidrawlik porşenli möhür SPGW porşen möhür halkasy

  Esasy jikme-jiklikler Ekskawator modeline görä Ölçeg ýeri Guangdong, Hytaý markasy HOVOO Model belgisi SPGW standart ýa-da standart däl görnüşli porşon möhür toplumy Gatylyk 90-95 kenar iş temperaturasy -40–120 ℃ (material boýunça) Reňk Gara / Goňur GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI Özara gidrawliki ulgamlar üçin.Pressureokary basyşly iş şertlerinde agyr ýükde we goşa möhürlenende ajaýyp öndürijilige eýe bolmak.Particula ...
 • PTFE bürünç ekskawator möhürleri SPGO bilen dolduryldy

  PTFE bürünç ekskawator möhürleri SPGO bilen dolduryldy

  GÖRNÜŞ RANGE Giňişleýin ulanmak üçin Standrad ykjam möhür.SPG bilen birmeňzeş häsiýetler.Tehniki maglumatlar basyşynyň temperaturasy Süýşmegiň tizligi Orta standart ≤35 MPa -35… + 160 ℃ .51.5 m / s Minderal ýag esasly gidrawlik suwuklyklar, zordan ýanýan gidrawlik suwuklyklar, suw, howa we başgalar.STANDART MATERIALLAR Möhür halkalary: Doldurylan PTFE O halkalary: NBR Esasy jikme-jiklikler gelip çykyşy Guangdong, Hytaý markasynyň ady HOVOO Model belgisi SPGO standart ýa-da ýok ...
 • “HOVOO DUST SEAL” gyryjy PU ýag möhüri

  “HOVOO DUST SEAL” gyryjy PU ýag möhüri

  STANDART MATERIALLAR Möhür halkasy: PU GÖRNÜŞ RANGYSüpürgiç möhüri hasa birneme ýapyşan hapany, tozany ýa-da çyglylygy aýyrmak üçin dodak bilen üpjün edilendir.Süpürgiç dodagymyzyň dogry paýy, palçyk we buz ýaly ýataklary aýyrmak üçin hasanyň üstü bilen ajaýyp aragatnaşykda bolmagyny üpjün edýär.ENTERPRISE HONOR Kompaniýanyň ösüş taryhy 2007 Taslamany düzüň we st ...
 • Gowy hil, gök pu V-Ring VL VS VA möhürleri

  Gowy hil, gök pu V-Ring VL VS VA möhürleri

  Esasy jikme-jiklikler Guangdong, Hytaý markasynyň ady HOVOO stili VA / VS möhürler amaly gidrawlik silindr reňkli gök basyş ≤20 Mpa temperatura -30 ℃ ~ + 80 ℃ Şahadatnama ISO9001 paket karton önüminiň görkezilişi Nanjing Hovoo Machine Technology Co., LTD. , Nanjing alty dinastiýasynyň ajaýyp paýtagtynda ýerleşýär.2013-nji ýylda döredilen dürli gurluşyk tehnikasynyň möhürlerini öndürmek we satmak bilen meşgullanýar, ...
 • Gidrawlik döwüji çekiç üçin SOOSAN şok sorujy

  Gidrawlik döwüji çekiç üçin SOOSAN şok sorujy

  Önümiň tanyşdyrylyşy Çeňňegiň amortizatory, çekiçiň ezilmegi üçin ulanylýan bölekdir. Esasy roly titremäni we könelmegi azaltmak bilen bir hatarda, çeňňek roluny hem ýerine ýetirýär, çekiçiň ezilmeginde bir rol oýnamaly däl.Artykmaç titremäniň we sesiň işleýiş prosesinde eziji çekiçiň öňüni almak we eziji çekiçiň işini has aňsatlaşdyrmak üçin, ezýän çekiçiň siňdiriş bloky täsirli bolup bilýän aýrylmaz bölekdir ...
1234Indiki>>> Sahypa 1/4