banner

habarlar

Nanjing HOVOO maşyn tehnologiýasy Co., Ltd. içerki we daşary ýurtly müşderiler üçin ýokary hilli önümleri ösdürmäge borçlanýar.bu prosesde üznüksiz innowasiýa, tehnologiýa reformasy, kämillige ymtylmak.Geljekde ösüş tolkunynda toplamagy, ýagmagy we tehnologiýada döredijiligi emele getirmegi ýüregine düwdi.Dürli hünär ugurlarynda müşderilerimiz üçin iň amatly hünär çözgütlerini tapyp bileris.

Milli ýokary tehnologiýaly kärhana sertifikaty arkaly;Düzeltmek pudagyna giriň we has ýokary tehniki ülňüleri bolan müşderilere çeýe hyzmat ediň;Daşary söwdada maýa goýumlaryny artdyrmagy, halkara hyzmat mümkinçiliklerini güýçlendirmegi we halkara gözýetim we pudak hyzmat mümkinçilikleri bolan hünärmen topary döretmegi dowam etdiriň.Hytaýda öndürilen markany dünýä tanasyn.

Kärhananyň ISO9001 kepilnamasy arkaly, dolandyryş ulgamyna integrasiýa halkara standartyna ýetdi, bu kärhananyň müşderilere garaşylýan we kanagatlanarly hünärli önümler bilen üpjün etmegini dowam etdirip biljekdigini görkezýär.Sarp edijileriň nukdaýnazaryndan kompaniýa müşderileri merkez hökmünde kabul edýär we müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp, sarp edijileri höweslendirmezden müşderiniň kanagatlanmasyny gazanyp biler.

Önümiň hili kärhanalaryň ýaşamagynyň açarydyr.Önümleriň hiline täsir edýän köp faktor bar we diňe barlamaga bil baglamak diňe öndürilen önümlerden ökde önümleri saýlamakdyr.Bu iň oňat bahadan yzygiderli we yzygiderli ýokary hilli önüm öndürip bolmaýar.

Kärhana 3A karz reýting şahadatnamasy kärhananyň hemmetaraplaýyn bäsdeşlik ukybydyr.Karz ýagdaýy, şertnamanyň ýerine ýetirilmeginiň we kärhanalaryň söwda abraýynyň möhüm faktorydyr we karz reýtingi kärhanalaryň hemmetaraplaýyn bäsdeşlik ukyby üçin iň güýçli subutnamany berip biler.Kärhananyň başlangyç döwründe ýa-da kärhananyň ösüşinde bolsun, 3A karz reýtingini almak gaty möhümdir, sebäbi diňe ak ýüreklilik başgalaryň ynamyny gazanyp biler, gowy täsir galdyrar, hyzmatdaşlygy ösdürer we has gowy iş eder !

HOVOO tehnikasy - hiline üns beriň we ösüşe çalyşyň1


Poçta wagty: Fewral-07-2022